Product

Tags: hoachat

Silica gel

Silica gel high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh

Mua hàng liên hệ: 0901827555 Silica gel high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh CAS Number 112926-00-8  EC Number 231-545-4  MDL number MFCD00011232  PubChem Substance ID 24852837  NACRES SB.52 SDS Certificate of Analysis (COA) Specification Sheet Similar Products SKU-Pack Size Availability Pack Size Price (SGD) Quantity 214477-50G Estimated to ship on 17.02.2021 – FROM 50 g 140.00 214477-250G Estimated […]

Amberlite® XAD®-2

Chất hấp thụ XAD-2, kích thước hạt 20 – 60 mesh, Sigmaaldrich

AMBERLITE® XAD®-2 được dùng làm chất hấp thụ để lấy mẫu các khí trong quan trắc và phân tích môi trường. 10357 Supelco Amberlite® XAD®-2 pkg of 500 g CAS Number 9003-70-7 Properties Related Categories Adsorbent Media (Polymeric), Adsorbents (Resins), Amberlite, Amberlite & Amberchrom, Analytical/Chromatography, Quality Level 100 form beads (small) packaging pkg of 500 g application(s) HPLC: suitable LPLC: suitable matrix styrene-divinylbenzene (macroreticular) particle […]

GC Multiresidue Pesticide Kit – mua hàng LH: 0358653999

Xác định và định lượng chính xác dư lượng thuốc trừ sâu bằng GC-MS / MS trong trái cây, rau quả, thực vật và thảo mộc như trà, nhân sâm, gừng, cúc dại và thực phẩm chức năng. Bộ 203 hợp chất toàn diện bao gồm các danh sách an toàn thực phẩm của FDA, […]

Hóa chất chuẩn Sigma Aldrich

Hóa Chất chuẩn Sigma Aldrich là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị […]

Máy phá mẫu hồng ngoại BUCHI SpeedDigester K-425, K-436

THÔNG TIN SẢN PHẨM Máy phá mẫu hồng ngoại BUCHI SpeedDigester K-425, K-436 Máy SpeedDigester hồng ngoại thiết lập các tiêu chuẩn mới về tốc độ phá mẫu, sử dụng linh hoạt và có khả năng tái lặp kết quả. Làm tăng năng suất mẫu trong xác định nitơ bằng kỹ thuật phá mẫu Kjedahl […]