VIAFLO VOYAGER

VIAFLO VOYAGER

Mã sản phẩm:
Nhà sản xuất:INTEGRA – Thụy sỹ

Contact
Danh mục: Tag:

VIAFLO VOYAGER là pipette điện tử đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ Tip Spacing, giúp thu nhỏ khoảng cách giữa các tip hoặc giản khoảng cách của các tip trong cùng một pipette, tương thích cho thao tác mẫu trên giếng từ 12 đến 384 giếng với các kích thước khách nhau.

Chỉ cần nhấn nút trên giao diện touch wheel là có thể mở hoặc đóng hay thay đổi khoản cách giữa các tip.

Sự tương thích được thể hiện như sau:

Kênh 4 6 8 12
Loại đĩa tương thích 12, 24, 48, 96 24, 48, 96 48, 96, 384 72, 96, 384
Khoảng cách giữa các tip 9.0 – 32.5 9.0-19.5 4.5-14.0 4.5-9.0

 

Ứng dụng của Voyager:

Thao tác mẫu từ 96 giếng sang 384 giếng

Thao tác mẫu từ tubes sang 96 giếng

Thao tác mẫu từ tubes sang 384 giếng

Multilane gel loading

Trong tháo tác chuẩn bị mẫu cho PCR và real-time PCR

Trong Elisa

Trong thao tác TaqMan Gene

Leave a comment