VIAFLO GREEN PACK

VIAFLO GREEN PACK

Mã sản phẩm:
Nhà sản xuất:INTEGRA – Thụy sỹ

Contact
Danh mục: Tag:

VIAFLO GRIPTIPS được thiết kế để đảm bảo chức năng tối ưu.VIAFLO cho ra đời pipette tips với chức năng bắt dính vào đầu pipette bằng công nghệ Tri-Lobe Tip Fitting, cho hiệu quả cao. GRIPTIPS cho 5 khoảng đo từ 12.5 µL đến 5000 µ với nhiều quy cách đóng gói khác nhau.

 

  12.5μL Bulk, 1000/cs, Non-Sterile

12.5μL Racked 1920/cs, Non-Sterile

12.5μL Racked 1920/cs, Sterile

12.5μL Racked 1920/cs, Filter, Sterile

 

4411

4413

4414

4415

125.0μL Bulk, 1000/cs, Non-Sterile

125.0μL Racked 1920/cs, Non-Sterile

125.0μL Racked 1920/cs, Sterile

125.0μL Racked 1920/cs, Filter, Sterile

 

4421

4423

4424

4425

  300.0μL Bulk, 1000/cs, Non-Sterile

300.0μL Racked 480/cs, Non-Sterile

300.0μL Racked 480/cs, Sterile

300.0μL Racked 480/cs, Filter, Sterile

 

4431

 4433

 4434

4435

1250.0μL Bulk, 1000/cs, Non-Sterile

1250.0μL Racked 480/cs, Non-Sterile

1250.0μL Racked 480/cs, Sterile

1250.0μL Racked 480/cs, Filter, Sterile

 

4441

4443

4444

4445

5mL Bulk, 250/cs, Non-Sterile

5mL Bulk, 250/cs, Sterile

4451

4456

VIAFLO GREEN PACK là một quy cách đóng gói rất đặc trưng bao gồm 5 hộp GRIPTIPS không tiệt trùng.

 

  12.5 μL GREEN PACK: 384 tips/insert, 1920 tips/case, Non-Sterile 4412
125 μL GREEN PACK: 384 tips/insert, 1920 tips/case, Non-Sterile 4422
300 μL GREEN PACK: 96 tips/insert, 480 tips/case, Non-Sterile 4432
1250 μL GREEN PACK: 96 tips/insert, 480 tips/case, Non-Sterile 4442

Leave a comment