Sản phẩm

Hóa chất Sigmaaldrich

Chuẩn EP là gì ?

CHUẨN EP: European Pharmacopoeia chemical reference standards (EPCRS) THÔNG TIN CHUNG Dược điển Châu Âu EP – European Pharmacopoeia, là bộ phận trực thuộc Hội đồng châu Âu về Chất lượng thuốc và chăm sóc sức khỏe. Dược điển Châu Âu EP European Pharmacopoeia (với tên viết tắt chính thức là Ph. Eur.) được xuất […]