Sản phẩm

Author: mshong

Chuẩn Thứ cấp Sigmaaldrich là gì?

Chất chuẩn thứ cấp là gì? Nói nôm na Chuẩn được sản xuất bởi nhà sản xuất Sigma-Aldrich và được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 & ISO Guide 34, Chất chuẩn thứ cấp với tên gọi tiếng anh là Secondary standard – Đây được hiểu là các chất chuẩn sinh học được chuẩn […]

Hóa chất chuẩn TSS – Total Suspended Solids 100 mg/L Calibration Standard

Total Suspended Solids 100 mg/L Calibration Standard certified reference material Properties Related Categories Analytical Standards, Analytical/Chromatography, Physical Properties Standards, Total Suspended Solids Quality Level 100 grade certified reference material mfr. no. RTC, TSS100-100 concentration in H2O Featured Industry Cleaning Products Cosmetics Flavors and Fragrances Food and Beverages Personal Care format single component solution Description General description This Certified […]